Przejdź do treści

Wymiana legitymacji

Koleżanki, Koledzy

do końca 2019 roku musimy wymienić stare legitymacje PZŁ. Poniżej znajdziecie aktualny wniosek. Wniosek jest edytowalny, ale można go wydrukować i wypełnić ręcznie. Po podpisaniu dostarczyć osobiście lub listownie wraz ze zdjęciem biometrycznym do mnie lub bezpośrednio do właściwego Zarządu Okręgowego.

legitymacja-dane_osobowe_mysliwego