Przejdź do treści

TRADYCJE ŁOWIECKIE

Łowiectwo bez poszanowania tradycji byłoby płochym zajęciem… Literatura polska i światowa często wykorzystują motywy polowania dla wzbogacenia treści dzieł pisanych. Koło Łowieckie nr 54 „Chodel” z ponad 60-letnią historią pięknie wpisuje się w tworzenie i kultywowanie bogatych tradycji polskiego łowiectwa. Na tej stronie pokażemy, że godni jesteśmy miana „Rycerzy Św. Huberta”.

Pokot po polowaniu wigilijnym 2015 r.

Ceremoniał sztandarowy

Ceremoniał sztandarowy ZG PZŁ do pobrania TUTAJ