Przejdź do treści

Pomóżmy Waldkowi i innym chorym kolegom z naszego Koła

POMÓŻ WALDKOWI

Przekaż  część swojego 1% podatku dochodowego na rzecz leczenia chorego na
nowotwór naszego Kolegi Waldemara Gizy.
Pomoc należy przekazać na konto Fundacji im. Leszka Podkańskiego

nr KRS 0000227661

z zaznaczeniem celu „Dla Waldemara Gizy”.

Kolega Waldemar przez 25 lat pomagał i pomaga  innym, pomóżmy teraz Jemu.
Nawrót choroby oraz koszty jej leczenia spowodowały, że Kolega Giza znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Jeżeli uważasz, że należy pomóc, to pomóż.

W dniu 23 kwietnia 2016 roku w czasie obrad Walnego Zgromadzenia przeprowadzimy zbiórkę na rzecz naszych chorych kolegów. Bądźmy ludźmi wielkiego serca!

prezes H.P.