Przejdź do treści

Komunikat 5/2016

Kurs dla osób ubiegających się o nabycie podstawowych uprawnień do polowania rozpoczyna się w dniu 18 kwietnia 2016 r. /poniedziałek/ o godzinie 14.00 w siedzibie  Zarządu Okręgowego w Lublinie.

Wpłata na konto Zarządu Okręgowego w kwocie 1353 zł decyduje o przyjęciu na w/w szkolenie.

Numer konta bankowego: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209 z dopiskiem: „wpłata na kurs na podstawowe uprawnienia  do wykonywania polowania”.

Prezes H.P.