Przejdź do treści

Kurs na podstawowe uprawnienia do polowania

 

EDUKACJA ŁOWIECKA

Zarząd Okręgowy PZŁ w Lublinie informuje, że kurs dla osób ubiegających się o nabycie podstawowych uprawnień do polowania rozpoczyna się w dniu 20 marca 2017 r. /poniedziałek/ o godzinie 1400 w siedzibie tut. Zarządu. W kursie mogą brać udział osoby, które aktualnie odbywają staż kandydacki lub go ukończyły.

Zapisy przyjmowane są do dnia 13 marca br.:
telefonicznie na numery – 81 53 278 28 lub 81 516 14 80,
e-mail zo.lublin@pzlow.pl lub osobiście.

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest wniesienie opłaty za kurs. Numer konta bankowego: 83 1240 5497 1111 0000 5004 8209. Niezbędne dane kontaktowe są dostępne w dziale „KONTAKT”. Pozostałe informacje można uzyskać w biurze Zarządu osobiście lub telefonicznie. W dniach 28 marca 2017 r. /wtorek/oraz w dniu 04 kwietnia 2017 r. /wtorek/ w godzinach 1000 -1400 na strzelnicy myśliwskiej w Puławach odbędą się treningi strzeleckie. Obecność na każdym z nich jest obowiązkowa. Sprawdzian strzelecki odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2017 r. /wtorek/. Dokładny program kursu zostanie podany w terminie późniejszym.

Chętnych zapraszamy do udziału.

Informacja pobrana ze strony ZO PZŁ w Lublinie.
H.P.