Przejdź do treści

KOMUNIKAT 3/2016

Koleżanko, Koledzy

pragnę zakomunikować, że 23 kwietnia o godz. 10-tej w remizie OSP Ratoszyn odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków koła. Zarząd przygotowuje stosowne materiały, które zostaną dostarczone Kolegom w odpowiednim czasie.

Prezes H.P.