Piłat Henryk – Prezes, tel. 691870700
Pastusiak Andrzej – Łowczy, tel. 605616084
Grzywa Zenon – Sekretarz, tel. 50703141
Bańka Krzysztof – Skarbnik, tel. 505318891
Kosidło Jerzy – Podłowczy, tel. 605209874