Kalendarz polowań

20 stycznia 2022
Jelenie szlachetne: Byki i cielęta
Daniele Byki
Muflony Tryki
Dziki
Borsuki
Tchórze i kuny
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki
Bażanty: koguty, kury: wyłącznie na terenach OHZ bażanta
Gęsi: gęgawy, zbożowe i białoczelne

Obecna Faza Księżyca


Księżyca Ubywa (garb)
Księżyca Ubywa (garb)

Księżyc ma 17 dni