Roczne Plany Łowieckie podpisane!W stosunku do roku poprzedniego nastąpiły niewielkie zmiany w planach pozyskania sarny. dzika i jelenia. Szczegóły w odpowiedniej zakładce.

Dzierżawy… Z dumą donoszę, że bez większych problemów mamy to co mieliśmy! Jaśniej – Zarząd podpisał umowy na dzierżawę obwodów.

Darz Bór – H.P.